Kretsen

Veronica von Schenk. Efter en längre period av stiltje på arbetsfronten blir gärningsmannaprofileraren Althea Molin inkopplad på ett fall av Stockholmspolisen. Bankmannen Patrik hittas mördad med ett tarotkort instucket i munnen. Alteas bästa vän, Emelie, är säkerhetsansvarig på den ifrågavarande banken och Althea blir därför indragen i historien även på ett ickepolisiärt plan. Det visar sig att banken har utsatts för ett omfattande datorintrång och snart misstänker man att det finns ett samband mellan detta och mordet. Då polisen inte visar något större intresse för Altheas insatser börjar hon och Emelie att undersöka saken tillsammans. Fler mordoffer återfinns med tarotkort i munnen och polisen börjar frukta att det går en seriemördare lös i Stockholm. Althea bestämmer sig för att satsa allt för att lösa fallet, med följd att hon sätter sig själv och sina vänner i fara…

Genom ett grådaskigt och slaskigt Stockholm för von Schenck intrigen framåt i rask takt. Språket är enkelt och lyckas i hög grad beskriva ett ansenligt vemod, både hos karaktärer och miljöer.