Google Book Search

Nu ska EU-kommissionen granska om Google Book Search (som innebär att inscannade/digitaliserade versioner av böcker görs tillgängliga på nätet) bryter mot europeisk upphovsrättslagstiftning. Granskningen sker på initiativ av tyska regeringen som även har stöd av regeringarna i Storbritannien och Frankrike. På Svensk bokhandel kan du  läsa mer om granskningen och mer om avtalet finner du hos Google själva…