Resultatet

Här skulle ett jämförelsemoment upp i diagramform, men av någon anledning visas inte dessa som de ska hos de flesta… en lösning kommer upp alldeles strax

Vi har problem med smarta diagram och redovisar resultatet i textform:

Jämförelse av texter del 1 (deltagarna fick tillgång till både en svensk och en engelsk version av alla texterna i del 1 av testet, det vill säga totalt 6 svenska och 6 engelska texter. De visste självfallet inte vilken version som var på originalspråk) Följande fråga skulle besvaras: Jag föredrar…

Av de texter som hade svenska som originalspråk föredrog 43% den svenska versionen och 57% den engelska översättningen.

Av de texter som hade engelska som originalspråk föredrog 57% den engelska versionen och 43% den svenska översättningen.

Jämförelse av texter del 2 (deltagarna fick tillgång till både en svensk och en engelsk version av alla texterna i del 1 av testet, det vill säga totalt 6 svenska och 6 engelska texter. De visste självfallet inte vilken version som var på originalspråk) Följande fråga skulle besvaras: Jag föredrar…

Av de texter som hade svenska som originalspråk föredrog 71,5% den svenska versionen och 28,5% den engelska översättningen.

Av de texter som hade engelska som originalspråk föredrog 43% den engelska versionen och 57% den svenska översättningen.

***

Deltagarna fick välja mellan följande två alternativ när de läst en text: Text på originalspråk eller Översatt text

Resultatet:

Del 1

Texter på svenska med svenska som originalspråk

28,5% svarade rätt på dessa

71,5% svarade fel på dessa

Texter på svenska med engelska som originalspråk

57% svarade rätt på dessa

43% svarade fel på dessa

Texter på engelska med engelska som originalspråk

43% svarade rätt på dessa

57% svarade fel på dessa

Texter på engelska med svenska som originalspråk

14% svarade rätt på dessa

86% svarade fel på dessa

Del 2

Texter på svenska med svenska som originalspråk

57% svarade rätt på dessa

43% svarade fel på dessa

Texter på svenska med engelska som originalspråk

57% svarade rätt på dessa

43% svarade fel på dessa

Texter på engelska med engelska som originalspråk

71,5% svarade rätt på dessa

28,5% svarade fel på dessa

Texter på engelska med svenska som originalspråk

28,5% svarade rätt på dessa

71,5% svarade fel på dessa

Del 3

(samma test som i del 1)

Svarade likadant i 6 av 6 fall: 0%

Svarade likadant i 5 av 6 fall: 14%

Svarade likadant i 4 av 6 fall: 57%

Svarade likadant i 3 av 6 fall: 28,5%

Svarade likadant i 2 av 6 fall: 0%

Svarade likadant i 1 av 6 fall: 0%

Svarade likadant i 0 av 6 fall: 0%

Eventuella slutsatser av detta får ni dra själva. Ta dock resultatet med en nypa salt, då testgruppen endast bestod av en grupp på 7 personer som inte är representativ för Sveriges befolkning.