Är översättningar sämre: Hur testet gick till…

I söndags gjorde 7 modiga deltagare vårt ”prov” för att se om en översatt text är sämre än en text på originalspråk. 

 

Hur testet gick till…

Deltagarna var helt anonyma (bortsett från ålder, kön och högsta utbildningsnivå) De fick inte prata med varandra innan eller under testet.

Själva provet bestod av 3 delar, med paus emellan. Varje del bestod av 6 texter som alla var en A4 långa. 3 av texterna i varje del var på svenska och 3 på engelska. Totalt 9 texter på svenska och 9 på engelska. En liten tvist var dock att test 1 och test 3 hade samma texter (Med tanke på att man redan hade lämnat in del 1 när man fick del 3, tyckte vi att det kunde vara kul och se hur många som svarade likadant på de båda delarna)

Texterna var hämtade ur verk av:

Liza Marklund (två texter), Camilla Läckberg, Henning Mankell, Maj Sjöwall och Per Wahlöö, Håkan Nesser,  Elizabeth George, Peter Robinson, J.R.R. Tolkien, Neil Gaiman, Dan Brown (två texter).

Alla namn på personer och orter ersattes i texterna till A,B,C osv (för att man inte skulle kunna list ut vilken bok det var)

Hälften av de svenska författarnas texter var på engelska och hälften av de utländska författarnas texter var på svenska.

Resultatet kommer förhoppningsvis upp imorgon…

(Vi är förresten fullt medvetna om att detta inte är något riktigt vetenskapligt test… mer en rolig grej!)

 

Glömde att tacka Fix för att vi fick boka ett bord för detta! Sara, Johan och Danne ska även ha ett stort tack för att de hjälpte till med att ta fram texterna.