Mordgåtan: De misstänkta

De som har haft koden, och där med möjligheten, att ta sig in Jenny Moores hus är följande personer:

Från vänster till höger: Werner Fossmo, Ulrica Krona, Susan Ek, Felipe, Ronald, N. Bjurman.