Just nu: Är översättningar sämre?

Ja då var det dags för Deckarhusets (något ovetenskapliga) test för att se om översättningar verkligen är sämre än originalverken… 

Resultatet kommer upp under veckan.