Enkät: Vad läser du just nu?

Vad läser du just nu?

Vad handlar den om?

Vilken sida av hur många (eller uppskatta i % hur långt du kommit)?

Betyg 1-5 så här långt?

Tror du att du löst mysteriet/vet vem mördaren är?