A gruppen – Arne Dahl – Arnald Jan

Mi har intervjuat Jan Arnald (kanske mer känd som Arne Dahl) skaparen bakom deckarna med A gruppen. Hela intervjun kommer upp imorgon, men redan nu blir det ett litet smakprov 🙂

 

A gruppen – hur föddes idén?

Utifrån ett visst missnöje med den-ensamme-detektiven-som-jobbar-i-ständig-motvind. Jag behövde ett väl fungerande kollektiv som kunde utgöra en motkraft mot både depressiv folkhemsnostalgi och nybrutal cyberbrottslighet. Testa den i litteraturen rätt ovanliga figuren ”bra samarbete”. På allvar laborera med kollektivromanens form. Och uppfinna en ny sorts huvudperson, nämligen relationerna-mellan-snutarna.