Fullständiga tävlingsregler

Fullständiga tävlingsregler

Vem får delta

Tävlingen är gratis att delta i och öppen för alla med Svensk postadress. För minderårig tävlande krävs målsmans tillstånd.

Vinsten

Vinsten kan inte bytas ut eller ändras. Vinsten är personlig och kan ej överlåtas. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

Genom att anmäla sitt deltagande i tävlingen accepterar tävlande följande:

Vid eventuell vinst har Deckarhuset/TheCrimeHouse rätt att publicera den tävlandes namn och bostadsort.

Den tävlande är även införstådd med att Deckarhuset/TheCrimeHouse förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra tävlingens innehåll och/eller tävlingens vinster.

Deckarhuset/TheCrimeHouse förbehåller sig även rätten att utesluta en deltagare som misstänks för att bryta mot tävlingsreglerna eller på andra sätt försöker tillskansa sig otillbörliga fördelar.

Den tävlande är införstådd med att dennes personuppgifter lagras elektroniskt hos Deckarhuset/TheCrimeHouse i upp till ett år. Dessa uppgifter kommer dock inte vidarebefordras eller säljas till utomstående.

Skribenter på Deckarhuset/TheCrimeHouse eller deras närstående får inte delta i tävlingen.

Vinnaren/vinnarna utses av en jury bestående av deckarhusets skribenter. Juryns beslut kan inte överklagas.

Vinnarna meddelas via e-post. Om deltagare inte lämnat fullständiga adressuppgifter och efter vår begäran inte återkommer inom 30 dagar anses vinsten förverkad.

Deckarhuset/TheCrimeHouse är inte ansvarig om en tävlingsdeltagare inte kan delta i tävlingen (eller om deltagandet allvarligt begränsas) på grund av omständighet som ligger utanför deckarhusets rimliga kontroll.

Omfattning

Dessa tävlingsregler gäller för alla Deckarhuset tävlingar om inget annat anges i samband med själva tävlingen.